preskoči na sadržaj

Osnovna škola Julija Klovića Zagreb

 > Natječaji
Natječaji

OBAVIJEST o odabiru kandidata temeljem javnog natječaja za radno mjesto

Autor: Ivana Markić, 6. 11. 2020. 16:30

OSNOVNA ŠKOLA JULIJA KLOVIĆA

NOVA CESTA 133, ZAGREB

 

 

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

 

 

        Obavještavam kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj za radno mjesto učitelja razredne nastave u produženom boravku, 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno koji je objavljen dana 19. listopada 2020. godine,  na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Osnovne škole Julija Klovića www.os-jklovica-zg.skole.hr u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“ da je na temelju Izvješća Povjerenstva  o provedenom postupku i rang listi kandidata Odlukom ravnateljice škole uz prethodnu suglasnost Školskog odbora dana 5. studenoga  2020. godine

 

 

IZABRANA

 

 

TEUTA ĆOSIĆ, magistra primarnoga obrazovanja, za radno mjesto učitelja razredne nastave u produženom boravku na neodređeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno.           

                

Obavijest o izboru kandidata objavljena je dana  6. studenoga 2020. na  mrežnoj stranici Osnovne škole Julija Klovića www.os-jklovica-zg.skole.hr u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“ i oglasnoj ploči škole. 

 

                

 

                                                                                           Ravnateljica

                                                                                           Milena Laco, dipl.uč.

 [više]

OBAVIJEST o odabiru kandidata temeljem javnog natječaja za radno mjesto

Autor: Ivana Markić, 6. 11. 2020. 16:27

OSNOVNA ŠKOLA JULIJA KLOVIĆA

NOVA CESTA 133, ZAGREB

 

 

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

 

 

        Obavještavam kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj za radno mjesto učitelja razredne nastave u produženom boravku, 2 izvršitelja na određeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, koji je objavljen dana 19. listopada 2020. godine,  na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Osnovne škole Osnovne škole Julija Klovića www.os-jklovica-zg.skole.hr u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“ da su na temelju Izvješća Povjerenstva  o provedenom postupku i rang listi kandidata Odlukom ravnateljice škole uz prethodnu suglasnost Školskog odbora dana 5. studenoga 2020. godine

 

 

IZABRANE

 

 

ANA LOZANČIĆ, magistra primarnoga obrazovanja, za radno mjesto učitelja razredne nastave u produženom boravku na određeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno

           

 VALENTINA DANILOV ĆUTIĆ, magistra primarnoga obrazovanja, za radno mjesto učitelja razredne nastave u produženom boravku na određeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno

 

Obavijest o izboru kandidata objavljena je dana 6. studenoga 2020. na  mrežnoj stranici Osnovne škole Julija Klovića www.os-jklovica-zg.skole.hr u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“ i oglasnoj ploči škole. 

 

                

 

                                                                                          Ravnateljica

                                                                                          Milena Laco, dipl.uč.

 [više]

OBAVIJEST o odabiru kandidata temeljem javnog natječaja za radno mjesto

Autor: Ivana Markić, 6. 11. 2020. 16:25

OSNOVNA ŠKOLA JULIJA KLOVIĆA

NOVA CESTA 133, ZAGREB

 

 

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

 

 

        Obavještavam kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj za radno mjesto učitelja hrvatskog jezika, 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno koji je objavljen dana 19. listopada 2020. godine,  na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Osnovne škole Julija Klovića www.os-jklovica-zg.skole.hr u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“ da je na temelju Izvješća Povjerenstva  o provedenom postupku i rang listi kandidata Odlukom ravnateljice škole uz prethodnu suglasnost Školskog odbora dana 5. studenoga 2020. godine

 

 

IZABRANA

 

 

ARINEA LASTRIĆ, magistra edukacije hrvatskog jezika i književnosti, za radno mjesto učitelja hrvatskog  jezika na određeno nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno.           

                

Obavijest o izboru kandidata objavljena je dana  6. studenoga 2020. na  mrežnoj stranici Osnovne škole Julija Klovića www.os-jklovica-zg.skole.hr u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“ i oglasnoj ploči škole. 

 

                

 

                                                                                         Ravnateljica

                                                                                         Milena Laco, dipl.uč.

 [više]

OBAVIJEST o odabiru kandidata temeljem javnog natječaja za radno mjesto

Autor: Ivana Markić, 6. 11. 2020. 16:21

OSNOVNA ŠKOLA JULIJA KLOVIĆA

NOVA CESTA 133, ZAGREB

 

 

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

 

 

        Obavještavam kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj za radno mjesto učitelja informatike, 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, koji je objavljen dana 19. listopada 2020. godine,  na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Osnovne škole Julija Klovića
www.os-jklovica-zg.skole.hr u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“ da je na temelju Izvješća Povjerenstva  o provedenom postupku i rang listi kandidata Odlukom ravnateljice škole uz prethodnu suglasnost Školskog odbora dana  5. studenoga 2020. godine

 

 

IZABRANA

 

IVANA MARKIĆ, magistra informatike i matematike,  za radno mjesto učitelja informatike na neodređeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno.

                

Obavijest o izboru kandidata objavljena je dana 6. studenoga 2020. na  mrežnoj stranici Osnovne škole Julija Klovića www.os-jklovica-zg.skole.hr u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“ i oglasnoj ploči škole. 

 

 

                

 

                                                                                          Ravnateljica

                                                                                          Milena Laco, dipl.uč.

 [više]

OBAVIJEST o odabiru kandidata temeljem javnog natječaja za radno mjesto

Autor: Ivana Markić, 6. 11. 2020. 16:14

OSNOVNA ŠKOLA JULIJA KLOVIĆA

NOVA CESTA 133, ZAGREB

 

 

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

 

 

        Obavještavam kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj za radno mjesto učitelja informatike, 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno, koji je objavljen dana 19. listopada 2020. godine,  na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Osnovne škole Julija Klovića
www.os-jklovica-zg.skole.hr u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“ da je na temelju Izvješća Povjerenstva  o provedenom postupku i rang listi kandidata Odlukom ravnateljice škole uz prethodnu suglasnost Školskog odbora dana  5. studenoga 2020. godine

 

 

IZABRAN

 

 

SAŠA BANIĆ, magistar primarnoga obrazovanja za radno mjesto učitelja informatike na neodređeno nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno.

                

Obavijest o izboru kandidata objavljena je dana 6. studenoga 2020. na  mrežnoj stranici Osnovne škole Julija Klovića www.os-jklovica-zg.skole.hr u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“ i oglasnoj ploči škole. 

 

                

 

                                                                                        Ravnateljica

                                                                                        Milena Laco, dipl.uč.

 [više]

SVIM KANDIDATIMA NATJEČAJA (19.10.- 27.10.2020.godine) - POZIV NA USMENI RAZGOVOR

Autor: Ivana Markić, 28. 10. 2020. 12:10

OSNOVNA ŠKOLA JULIJA KLOVIĆA

Zagreb, Nova cesta 133

SVIM KANDIDATIMA NATJEČAJA (19.10.- 27.10.2020.godine)

POZIV NA USMENI RAZGOVOR

a) učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku  (m/ž)

2 izvršitelja na određeno-puno radno vrijeme od 40 sati tjedno

2.11. 2020. u 10 sati

 

b) učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku  (m/ž)

1 izvršitelj na neodređeno-puno radno vrijeme od 40 sati tjedno

2.11.2020. u 11 sati

 

c) učitelj/ica hrvatskog jezika (m/ž)

1 izvršitelj na određeno-nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno

4. 11. 2020. u 14 sati

 

d) učitelj informatike (m/ž)

1 izvršitelj na neodređeno-nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno

3.11. 2020. u 10 sati

 

e) učitelj informatike (m/ž)

1 izvršitelj na neodređeno-puno radno vrijeme od 40 sati tjedno

3.11. 2020. u 11 sati

 

Usmeni razgovor će se održati u predvorju škole.

Kandidati su obvezni ponijeti osobnu iskaznicu.

 Sukladno epidemiološkim mjerama za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 molimo kandidate da ponesu vlastitu zaštitnu masku za lice i obave dezinfekciju na ulazu u školu.

 

 

Ravnateljica: Milena Laco, dipl.uč.

Zagreb, 28.10.2020.

 [više]

NATJEČAJ za radno mjesto - učitelj/ica hrvatskog jezika (m/ž)

Autor: Ivana Markić, 19. 10. 2020. 12:04

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(NN 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11, 5/12, 16/12,86/12,126/12,94/13,152/14,07/17,68/18,98/19,64/20)
Osnovna škola Julija Klovića, Nova cesta 133, Zagreb raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 • učitelj/ica hrvatskog jezika(m/ž)

      1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno

UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  
(NN 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11, 5/12, 16/12,86/12,126/12,94/13,152/14,07/17,68/18,98/19,64/20) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19,75/20)
Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu (molbu) koja mora sadržavati sljedeće osobne podatke:
1.osobno ime i prezime kandidata/kinje
2.adresa stanovanja
3.broj telefona/mobitela
4.e - mail adresa
5.naziv radnog mjesta na koje se kandidat/kinja prijavljuje
kandidati su obvezni priložiti:
-životopis
-presliku domovnice
-presliku diplome
-elektronički zapis radnog staža od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
-uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (ne starije od 30 dana)

Prijavom na natječaj kandidat/kandidatkinja daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj i priložiti dokumentaciju na osnovi koje se to pravo ostvaruje, te ostvaruju prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. navedenog zakona koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Julija Klovića, po isteku roka za prijavu na natječaj, Povjerenstvo koje sudjeluje u procjeni kandidata provest će usmeni razgovor sa kandidatima koji su dostavili pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete natječaja. O terminu provođenja usmenog razgovora kandidati će biti obaviješteni najkasnije tri dana prije dana određenog za razgovor putem web stranice Škole.
Kandidati se neće posebno pozivati, te ukoliko se ne pojave na razgovoru , smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj.

 

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokumentacijom dostaviti poštom na adresu :
Osnovna škola Julija Klovića, Nova cesta 133, Zagreb
s naznakom: „ za natječaj –učitelj/ica hrvatskog jezika “.

Po završetku natječajnog postupka obavijest o izboru kandidata bit će objavljena na web stranici škole.

Natječaj vrijedi od 19.10. do 27.10.2020.godine.

KLASA: 112-01/20-01/14
URBROJ: 251-192-01-20-2

Zagreb, 19.10.2020.                                                                                                                                                                        

                                                                     Ravnateljica: Milena Laco, dipl.uč.                                                                                                                                                                                                                                 

 [više]

NATJEČAJ za radno mjesto - učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku (m/ž)

Autor: Ivana Markić, 19. 10. 2020. 12:01

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(NN 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11, 5/12, 16/12,86/12,126/12,94/13,152/14,07/17,68/18,98/19,64/20)
Osnovna škola Julija Klovića, Nova cesta 133, Zagreb raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 • učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku (m/ž)

      2 izvršitelja na određeno, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno

UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  
(NN 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11, 5/12, 16/12,86/12,126/12,94/13,152/14,07/17,68/18,98/19,64/20) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19,75/20)
Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu (molbu) koja mora sadržavati sljedeće osobne podatke:
1.osobno ime i prezime kandidata/kinje
2.adresa stanovanja
3.broj telefona/mobitela
4.e - mail adresa
5.naziv radnog mjesta na koje se kandidat/kinja prijavljuje
kandidati su obvezni priložiti:
-životopis
-presliku domovnice
-presliku diplome
-elektronički zapis radnog staža od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
-uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (ne starije od 30 dana)

Prijavom na natječaj kandidat/kandidatkinja daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj i priložiti dokumentaciju na osnovi koje se to pravo ostvaruje, te ostvaruju prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. navedenog zakona koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Julija Klovića, po isteku roka za prijavu na natječaj, Povjerenstvo koje sudjeluje u procjeni kandidata provest će usmeni razgovor sa kandidatima koji su dostavili pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete natječaja. O terminu provođenja usmenog razgovora kandidati će biti obaviješteni najkasnije tri dana prije dana određenog za razgovor putem web stranice Škole.
Kandidati se neće posebno pozivati, te ukoliko se ne pojave na razgovoru , smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj.

 

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokumentacijom dostaviti poštom na adresu :
Osnovna škola Julija Klovića, Nova cesta 133, Zagreb
s naznakom: „ za natječaj –učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku “.

Po završetku natječajnog postupka obavijest o izboru kandidata bit će objavljena na web stranici škole.

Natječaj vrijedi od 19.10. do 27.10.2020.godine.

KLASA: 112-01/20-01/12
URBROJ: 251-192-01-20-2

Zagreb, 19.10.2020.                                                                                                                                                                        

                                                                     Ravnateljica: Milena Laco, dipl.uč.                                                                                                                                                                                                                                  

 [više]

NATJEČAJ za radno mjesto - učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku (m/ž)

Autor: Ivana Markić, 19. 10. 2020. 11:56

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(NN 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11, 5/12, 16/12,86/12,126/12,94/13,152/14,07/17,68/18,98/19,64/20)
Osnovna škola Julija Klovića, Nova cesta 133, Zagreb raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 • učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku (m/ž)

      1 izvršitelj na neodređeno, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno

UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  
(NN 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11, 5/12, 16/12,86/12,126/12,94/13,152/14,07/17,68/18,98/19,64/20) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19,75/20)
Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu (molbu) koja mora sadržavati sljedeće osobne podatke:
1.osobno ime i prezime kandidata/kinje
2.adresa stanovanja
3.broj telefona/mobitela
4.e - mail adresa
5.naziv radnog mjesta na koje se kandidat/kinja prijavljuje
kandidati su obvezni priložiti:
-životopis
-presliku domovnice
-presliku diplome
-elektronički zapis radnog staža od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
-uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (ne starije od 30 dana)

Prijavom na natječaj kandidat/kandidatkinja daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj i priložiti dokumentaciju na osnovi koje se to pravo ostvaruje, te ostvaruju prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. navedenog zakona koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Julija Klovića, po isteku roka za prijavu na natječaj, Povjerenstvo koje sudjeluje u procjeni kandidata provest će usmeni razgovor sa kandidatima koji su dostavili pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete natječaja. O terminu provođenja usmenog razgovora kandidati će biti obaviješteni najkasnije tri dana prije dana određenog za razgovor putem web stranice Škole.
Kandidati se neće posebno pozivati, te ukoliko se ne pojave na razgovoru , smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj.

 

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokumentacijom dostaviti poštom na adresu :
Osnovna škola Julija Klovića, Nova cesta 133, Zagreb
s naznakom: „ za natječaj –učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku “.

Po završetku natječajnog postupka obavijest o izboru kandidata bit će objavljena na web stranici škole.

Natječaj vrijedi od 19.10. do 27.10.2020.godine.

KLASA: 112-01/20-01/13
URBROJ: 251-192-01-20-2

Zagreb, 19.10.2020.                                                                                                                                                                        

                                                                 Ravnateljica: Milena Laco, dipl.uč.                                                                                                                                                                                                                               

 [više]

NATJEČAJ za radno mjesto - učitelj/ica informatike (m/ž)

Autor: Ivana Markić, 19. 10. 2020. 11:54

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(NN 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11, 5/12, 16/12,86/12,126/12,94/13,152/14,07/17,68/18,98/19,64/20)
Osnovna škola Julija Klovića, Nova cesta 133, Zagreb raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 • učitelj/ica informatike(m/ž)

      1 izvršitelj na neodređeno, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno

UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  
(NN 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11, 5/12, 16/12,86/12,126/12,94/13,152/14,07/17,68/18,98/19,64/20) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19,75/20)
Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu (molbu) koja mora sadržavati sljedeće osobne podatke:
1.osobno ime i prezime kandidata/kinje
2.adresa stanovanja
3.broj telefona/mobitela
4.e - mail adresa
5.naziv radnog mjesta na koje se kandidat/kinja prijavljuje
kandidati su obvezni priložiti:
-životopis
-presliku domovnice
-presliku diplome
-elektronički zapis radnog staža od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
-uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (ne starije od 30 dana)

Prijavom na natječaj kandidat/kandidatkinja daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj i priložiti dokumentaciju na osnovi koje se to pravo ostvaruje, te ostvaruju prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. navedenog zakona koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Julija Klovića, po isteku roka za prijavu na natječaj, Povjerenstvo koje sudjeluje u procjeni kandidata provest će usmeni razgovor sa kandidatima koji su dostavili pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete natječaja. O terminu provođenja usmenog razgovora kandidati će biti obaviješteni najkasnije tri dana prije dana određenog za razgovor putem web stranice Škole.
Kandidati se neće posebno pozivati, te ukoliko se ne pojave na razgovoru , smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj.

 

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokumentacijom dostaviti poštom na adresu :
Osnovna škola Julija Klovića, Nova cesta 133, Zagreb
s naznakom: „ za natječaj –učitelj/ica informatike “.

Po završetku natječajnog postupka obavijest o izboru kandidata bit će objavljena na web stranici škole.

Natječaj vrijedi od 19.10. do 27.10.2020.godine.

KLASA: 112-01/20-01/09
URBROJ: 251-192-01-20-3

Zagreb, 19.10.2020.                                                                                                                                                                        

                                                                   Ravnateljica: Milena Laco, dipl.uč.                                                                                      

 [više]

NATJEČAJ za radno mjesto - učitelj/ica informatike (m/ž)

Autor: Ivana Markić, 19. 10. 2020. 11:43

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(NN 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11, 5/12, 16/12,86/12,126/12,94/13,152/14,07/17,68/18,98/19,64/20)
Osnovna škola Julija Klovića, Nova cesta 133, Zagreb raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 • učitelj/ica informatike(m/ž)

      1 izvršitelj na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno

UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  
(NN 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11, 5/12, 16/12,86/12,126/12,94/13,152/14,07/17,68/18,98/19,64/20) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19,75/20)
Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu (molbu) koja mora sadržavati sljedeće osobne podatke:
1.osobno ime i prezime kandidata/kinje
2.adresa stanovanja
3.broj telefona/mobitela
4.e - mail adresa
5.naziv radnog mjesta na koje se kandidat/kinja prijavljuje
kandidati su obvezni priložiti:
-životopis
-presliku domovnice
-presliku diplome
-elektronički zapis radnog staža od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
-uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (ne starije od 30 dana)

Prijavom na natječaj kandidat/kandidatkinja daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj i priložiti dokumentaciju na osnovi koje se to pravo ostvaruje, te ostvaruju prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. navedenog zakona koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Julija Klovića, po isteku roka za prijavu na natječaj, Povjerenstvo koje sudjeluje u procjeni kandidata provest će usmeni razgovor sa kandidatima koji su dostavili pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete natječaja. O terminu provođenja usmenog razgovora kandidati će biti obaviješteni najkasnije tri dana prije dana određenog za razgovor putem web stranice Škole.
Kandidati se neće posebno pozivati, te ukoliko se ne pojave na razgovoru , smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj.

 

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokumentacijom dostaviti poštom na adresu :
Osnovna škola Julija Klovića, Nova cesta 133, Zagreb
s naznakom: „ za natječaj –učitelj/ica informatike “.

Po završetku natječajnog postupka obavijest o izboru kandidata bit će objavljena na web stranici škole.

Natječaj vrijedi od 19.10. do 27.10.2020.godine.

KLASA: 112-01/20-01/10
URBROJ: 251-192-01-20-2

Zagreb, 19.10.2020.                                                                                                                                                                        

                                                                    Ravnateljica: Milena Laco,dipl.uč.                                                                                                                                 

 [više]

OBAVIJEST o odabiru kandidata temeljem javnog natječaja za radno mjesto

Autor: Sanja Gjurčević, 6. 3. 2020. 16:42

OBAVIJEST o odabiru kandidata temeljem javnog natječaja za radno mjesto

OSNOVNA ŠKOLA JULIJA KLOVIĆA
Zagreb, Nova cesta 133

Zagreb, 6. ožujka 2020.

                                                           OBAVIJEST

o odabiru kandidata temeljem javnog natječaja za radno mjesto:

- spremač/ica - 1 djelatnik, određeno - puno radno vrijeme od 40 sati tjedno

Osnovna škola Julija Klovića , Zagreb, Nova cesta 133 obavještava kandidate koji su se prijavili na javni natječaj za radno mjesto učitelj/ica engleskog jezika, a koji je bio objavljen u razdoblju od 17. do 25. veljače 2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Julija Klovića, Zagreb da je nakon provedenog postupka po javnom natječaju odabran sljedeći kandidat:

Željka Pendić, na određeno - puno radno vrijeme od 40 sati tjedno.

      Ravnateljica: Milena Laco, dipl.uč.

 [više]

OBAVIJEST o odabiru kandidata temeljem javnog natječaja za radno mjesto

Autor: Sanja Gjurčević, 6. 3. 2020. 16:41

OBAVIJEST o odabiru kandidata temeljem javnog natječaja za radno mjesto

OSNOVNA ŠKOLA JULIJA KLOVIĆA
Zagreb, Nova cesta 133

Zagreb, 6. ožujka 2020.

                                                           OBAVIJEST

o odabiru kandidata temeljem javnog natječaja za radno mjesto:

- učitelj/ica engleskog jezika - 1 djelatnik, određeno - nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno

Osnovna škola Julija Klovića , Zagreb, Nova cesta 133 obavještava kandidate koji su se prijavili na javni natječaj za radno mjesto učitelj/ica engleskog jezika, a koji je bio objavljen u razdoblju od 17. do 25. veljače 2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Julija Klovića, Zagreb da je nakon provedenog postupka po javnom natječaju odabran sljedeći kandidat:

Luka Rek, na određeno- nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno.

                                                                                                                                       
             Ravnateljica: Milena Laco, dipl.uč.
 

 [više]

OBAVIJEST o odabiru kandidata temeljem javnog natječaja za radno mjesto

Autor: Sanja Gjurčević, 6. 3. 2020. 16:40

OBAVIJEST o odabiru kandidata temeljem javnog natječaja za radno mjesto

OSNOVNA ŠKOLA JULIJA KLOVIĆA
Zagreb, Nova cesta 133

Zagreb, 6. ožujka 2020.

                                                           OBAVIJEST

o odabiru kandidata temeljem javnog natječaja za radno mjesto:

- učitelj/ica hrvatskog jezika - 1 djelatnik, neodređeno - nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno

Osnovna škola Julija Klovića, Zagreb, Nova cesta 133 obavještava kandidate koji su se prijavili na javni natječaj za radno mjesto učitelj/ica hrvatskog jezika, a koji je bio objavljen u razdoblju od 17. do 25. veljače 2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Julija Klovića, Zagreb da je nakon provedenog postupka po javnom natječaju odabran sljedeći kandidat:

Vlatka Šantoši Žigić, na neodređeno - nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno.


           Ravnateljica: Milena Laco, dipl.uč.
 

 [više]

OBAVIJEST o odabiru kandidata temeljem javnog natječaja za radno mjesto

Autor: Sanja Gjurčević, 6. 3. 2020. 16:35

OBAVIJEST o odabiru kandidata temeljem javnog natječaja za radno mjesto

OSNOVNA ŠKOLA JULIJA KLOVIĆA
Zagreb, Nova cesta 133

Zagreb, 6. ožujka 2020.

                                                           OBAVIJEST

o odabiru kandidata temeljem javnog natječaja za radno mjesto:

- učitelj/ica hrvatskog jezika - 1 djelatnik, određeno - puno radno vrijeme od 40 sati tjedno

Osnovna škola Julija Klovića , Zagreb, Nova cesta 133 obavještava kandidate koji su se prijavili na javni natječaj za radno mjesto učitelj/ica hrvatskog jezika, a koji je bio objavljen u razdoblju od 17. do 25. veljače 2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Julija Klovića, Zagreb da je nakon provedenog postupka po javnom natječaju odabran sljedeći kandidat:

Dolores Desančić, na određeno - puno radno vrijeme od 40 sati tjedno.
 

         Ravnateljica: Milena Laco, dipl.uč.

 [više]

SVIM KANDIDATIMA NATJEČAJA (17.2. - 25.2. 2020.)- POZIV NA USMENI RAZGOVOR

Autor: Sanja Gjurčević, 26. 2. 2020. 17:54

-POZIV NA USMENI RAZGOVOR-

OSNOVNA ŠKOLA JULIJA KLOVIĆA

Zagreb, Nova cesta 133

 

SVIM KANDIDATIMA NATJEČAJA (17.2. - 25.2. 2020.)

-POZIV NA USMENI RAZGOVOR-

 

 • učitelj/ica hrvatskog jezika (m/ž)

            1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno

            utorak,  3.3.2020. u  14:30 sati

 • učitelj/ica hrvatskog jezika (m/ž)

            1 izvršitelj na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno

            utorak,  3.3.2020. u  16:00 sati

 • učitelj/ica engleskog jezika (m/ž)

            1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno

             utorak,  3.3.2020. u  17:00 sati

 • spremač/ica (m/ž)

            1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno

       ¸    srijeda,  4.3.2020. u  13:30 sati

 

Razgovor će se održati u uredu ravnateljice.

 

Zagreb, 26. veljače 2020.
 

Ravnateljica: Milena Laco, dipl.uč.

 [više]

NATJEČAJ za radno mjesto- učitelj/ica engleskog jezika(m/ž)

Autor: Sanja Gjurčević, 17. 2. 2020. 09:53

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(NN 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11, 5/12, 16/12,86/12,126/12,94/13,152/14,07/17,68/18,98/19)
Osnovna škola Julija Klovića, Nova cesta 133, Zagreb raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 • učitelj/ica engleskog jezika(m/ž)

      1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno

UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  
(NN 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11, 5/12, 16/12,86/12,126/12,94/13,152/14,07/17,68/18,98/19) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19)
Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu (molbu) koja mora sadržavati sljedeće osobne podatke:
1.osobno ime i prezime kandidata/kinje
2.adresa stanovanja
3.broj telefona/mobitela
4.e - mail adresa
5.naziv radnog mjesta na koje se kandidat/kinja prijavljuje
kandidati su obvezni priložiti:
-životopis
-presliku domovnice
-presliku diplome
-elektronički zapis radnog staža od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
-uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (ne starije od 30 dana)

Prijavom na natječaj kandidat/kandidatkinja daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj i priložiti dokumentaciju na osnovi koje se to pravo ostvaruje, te ostvaruju prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. navedenog zakona koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:


https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Julija Klovića, po isteku roka za prijavu na natječaj, Povjerenstvo koje sudjeluje u procjeni kandidata provest će usmeni razgovor sa kandidatima koji su dostavili pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete natječaja. O terminu provođenja usmenog razgovora kandidati će biti obaviješteni najkasnije tri dana prije dana određenog za razgovor putem web stranice Škole.
Kandidati se neće posebno pozivati, te ukoliko se ne pojave na razgovoru , smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj.

 

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokumentacijom dostaviti poštom na adresu :
Osnovna škola Julija Klovića, Nova cesta 133, Zagreb
s naznakom: „ za natječaj –učitelj/ica engleskog jezika “.

Po završetku natječajnog postupka obavijest o izboru kandidata bit će objavljena na web stranici škole.

Natječaj vrijedi od 17.02. do 25.02.2020.godine.

KLASA: 112-01/20-01/01
URBROJ: 251-192-01-20-2

Zagreb, 17.02.2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                              Ravnateljica: Milena Laco, dipl.uč.

 [više]

NATJEČAJ za radno mjesto- učitelj/ica hrvatskog jezika(m/ž)

Autor: Sanja Gjurčević, 17. 2. 2020. 09:52

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(NN 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11, 5/12, 16/12,86/12,126/12,94/13,152/14,07/17,68/18,98/19)
Osnovna škola Julija Klovića, Nova cesta 133, Zagreb raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 • učitelj/ica hrvatskog jezika(m/ž)

      1 izvršitelj na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno

UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  
(NN 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11, 5/12, 16/12,86/12,126/12,94/13,152/14,07/17,68/18,98/19) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19)
Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu (molbu) koja mora sadržavati sljedeće osobne podatke:
1.osobno ime i prezime kandidata/kinje
2.adresa stanovanja
3.broj telefona/mobitela
4.e - mail adresa
5.naziv radnog mjesta na koje se kandidat/kinja prijavljuje
kandidati su obvezni priložiti:
-životopis
-presliku domovnice
-presliku diplome
-elektronički zapis radnog staža od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
-uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (ne starije od 30 dana)

Prijavom na natječaj kandidat/kandidatkinja daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj i priložiti dokumentaciju na osnovi koje se to pravo ostvaruje, te ostvaruju prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. navedenog zakona koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Julija Klovića, po isteku roka za prijavu na natječaj, Povjerenstvo koje sudjeluje u procjeni kandidata provest će usmeni razgovor sa kandidatima koji su dostavili pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete natječaja. O terminu provođenja usmenog razgovora kandidati će biti obaviješteni najkasnije tri dana prije dana određenog za razgovor putem web stranice Škole.
Kandidati se neće posebno pozivati, te ukoliko se ne pojave na razgovoru , smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj.

 

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokumentacijom dostaviti poštom na adresu :
Osnovna škola Julija Klovića, Nova cesta 133, Zagreb
s naznakom: „ za natječaj –učitelj/ica hrvatskog jezika “.

Po završetku natječajnog postupka obavijest o izboru kandidata bit će objavljena na web stranici škole.

Natječaj vrijedi od 17.02. do 25.02.2020.godine.

KLASA: 112-01/20-01/02
URBROJ: 251-192-01-20-2

Zagreb, 17.02.2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                             Ravnateljica: Milena Laco, dipl.uč.

 [više]

NATJEČAJ za radno mjesto- spremač/ica (m/ž)

Autor: Sanja Gjurčević, 17. 2. 2020. 09:50

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(NN 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11, 5/12, 16/12,86/12,126/12,94/13,152/14,07/17,68/18,98/19)
Osnovna škola Julija Klovića, Nova cesta 133, Zagreb raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 • spremač/ica (m/ž)

      1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno

UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  
(NN 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11, 5/12, 16/12,86/12,126/12,94/13,152/14,07/17,68/18,98/19) i  čl.6. Pravilnika o radu Osnovne škole Julija Klovića

 • završena osnovna škola

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu (molbu) koja mora sadržavati sljedeće osobne podatke:
1.osobno ime i prezime kandidata/kinje
2.adresa stanovanja
3.broj telefona/mobitela
4.e - mail adresa
5.naziv radnog mjesta na koje se kandidat/kinja prijavljuje
kandidati su obvezni priložiti:
-životopis
-presliku domovnice
-presliku diplome
-elektronički zapis radnog staža od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
-uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (ne starije od 30 dana)

Prijavom na natječaj kandidat/kandidatkinja daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj i priložiti dokumentaciju na osnovi koje se to pravo ostvaruje, te ostvaruju prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. navedenog zakona koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Julija Klovića, po isteku roka za prijavu na natječaj, Povjerenstvo koje sudjeluje u procjeni kandidata provest će usmeni razgovor sa kandidatima koji su dostavili pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete natječaja. O terminu provođenja usmenog razgovora kandidati će biti obaviješteni najkasnije tri dana prije dana određenog za razgovor putem web stranice Škole.
Kandidati se neće posebno pozivati, te ukoliko se ne pojave na razgovoru , smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokumentacijom dostaviti poštom na adresu :
Osnovna škola Julija Klovića, Nova cesta 133, Zagreb
s naznakom: „ za natječaj – spremač/ ica “.

Po završetku natječajnog postupka obavijest o izboru kandidata bit će objavljena na web stranici škole.

Natječaj vrijedi od 17.02. do 25.02.2020.godine.

KLASA: 112-01/20-01/03
URBROJ: 251-192-01-20-2

Zagreb, 17.02.2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                            Ravnateljica: Milena Laco, dipl.uč.               

 [više]

NATJEČAJ za radno mjesto- učitelj/ica hrvatskog jezika(m/ž)

Autor: Sanja Gjurčević, 17. 2. 2020. 09:47

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(NN 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11, 5/12, 16/12,86/12,126/12,94/13,152/14,07/17,68/18,98/19)
Osnovna škola Julija Klovića, Nova cesta 133, Zagreb raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 • učitelj/ica hrvatskog jezika(m/ž)

      1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno

UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  
(NN 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11, 5/12, 16/12,86/12,126/12,94/13,152/14,07/17,68/18,98/19) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19)
Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu (molbu) koja mora sadržavati sljedeće osobne podatke:
1.osobno ime i prezime kandidata/kinje
2.adresa stanovanja
3.broj telefona/mobitela
4.e - mail adresa
5.naziv radnog mjesta na koje se kandidat/kinja prijavljuje
kandidati su obvezni priložiti:
-životopis
-presliku domovnice
-presliku diplome
-elektronički zapis radnog staža od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
-uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (ne starije od 30 dana)

Prijavom na natječaj kandidat/kandidatkinja daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj i priložiti dokumentaciju na osnovi koje se to pravo ostvaruje, te ostvaruju prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. navedenog zakona koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Julija Klovića, po isteku roka za prijavu na natječaj, Povjerenstvo koje sudjeluje u procjeni kandidata provest će usmeni razgovor sa kandidatima koji su dostavili pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete natječaja. O terminu provođenja usmenog razgovora kandidati će biti obaviješteni najkasnije tri dana prije dana određenog za razgovor putem web stranice Škole.
Kandidati se neće posebno pozivati, te ukoliko se ne pojave na razgovoru , smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj.

 

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokumentacijom dostaviti poštom na adresu :
Osnovna škola Julija Klovića, Nova cesta 133, Zagreb
s naznakom: „ za natječaj –učitelj/ica hrvatskog jezika “.

Po završetku natječajnog postupka obavijest o izboru kandidata bit će objavljena na web stranici škole.

Natječaj vrijedi od 17.02. do 25.02.2020.godine.

KLASA: 112-01/20-01/04
URBROJ: 251-192-01-20-2

Zagreb, 17.02.2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                              Ravnateljica: Milena Laco, dipl.uč.               

 [više]

OBAVIJEST o odabiru kandidata temeljem javnog natječaja za radno mjesto

Autor: Sanja Gjurčević, 11. 11. 2019. 16:03

OSNOVNA ŠKOLA JULIJA KLOVIĆA

Zagreb, Nova cesta 133

Zagreb, 11.11.2019.

OBAVIJEST

o odabiru kandidata temeljem javnog natječaja za radno mjesto:

- učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku - 1 djelatnik, određeno - puno radno vrijeme

Osnovna škola Julija Klovića , Zagreb, Nova cesta 133 obavještava kandidate koji su se prijavili na javni natječaj za radno mjesto učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku , a koji je bio objavljen u razdoblju od 21.10. do 29.10.2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Julija Klovića, Zagreb da je nakon provedenog postupka po javnom natječaju odabran sljedeći kandidat:

Ana Bagarić , na određeno- puno radno vrijeme

 

                                                                                                                                       
                            Ravnateljica: Milena Laco, dipl.uč.

 [više]

OBAVIJEST o odabiru kandidata temeljem javnog natječaja za radno mjesto

Autor: Sanja Gjurčević, 11. 11. 2019. 16:03

OSNOVNA ŠKOLA JULIJA KLOVIĆA

Zagreb, Nova cesta 133

Zagreb, 11.11.2019.

OBAVIJEST

o odabiru kandidata temeljem javnog natječaja za radno mjesto:

- učitelj/ica matematike - 1 djelatnik, određeno - puno radno vrijeme

Osnovna škola Julija Klovića , Zagreb, Nova cesta 133 obavještava kandidate koji su se prijavili na javni natječaj za radno mjesto učitelj/ica matematike, a koji je bio objavljen u razdoblju od 21.10. do 29.10.2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Julija Klovića, Zagreb da je nakon provedenog postupka po javnom natječaju odabran sljedeći kandidat:

Marija Marijić, na određeno- puno radno vrijeme

 

                                                                                                                                       
                              Ravnateljica: Milena Laco, dipl.uč.

 [više]

OBAVIJEST o odabiru kandidata temeljem javnog natječaja za radno mjesto

Autor: Sanja Gjurčević, 11. 11. 2019. 16:02

OSNOVNA ŠKOLA JULIJA KLOVIĆA

Zagreb, Nova cesta 133

Zagreb, 11.11.2019.

OBAVIJEST

o odabiru kandidata temeljem javnog natječaja za radno mjesto:

- učitelj/ica hrvatskog jezika - 1 djelatnik, određeno - puno radno vrijeme

Osnovna škola Julija Klovića , Zagreb, Nova cesta 133 obavještava kandidate koji su se prijavili na javni natječaj za radno mjesto učitelj/ica hrvatskog jezika, a koji je bio objavljen u razdoblju od 21.10. do 29.10.2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Julija Klovića, Zagreb da je nakon provedenog postupka po javnom natječaju odabran sljedeći kandidat:

Dolores Desančić , na određeno- puno radno vrijeme

 

                                                                                                                                  
                              Ravnateljica: Milena Laco, dipl.uč.

 [više]

OBAVIJEST o odabiru kandidata temeljem javnog natječaja za radno mjesto

Autor: Sanja Gjurčević, 11. 11. 2019. 16:01

OSNOVNA ŠKOLA JULIJA KLOVIĆA

Zagreb, Nova cesta 133

Zagreb, 11.11.2019.

OBAVIJEST

o odabiru kandidata temeljem javnog natječaja za radno mjesto:

- učitelj/ica engleskog jezika - 1 djelatnik, određeno - nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno

Osnovna škola Julija Klovića , Zagreb, Nova cesta 133 obavještava kandidate koji su se prijavili na javni natječaj za radno mjesto učitelj/ica engleskog jezika, a koji je bio objavljen u razdoblju od 21.10. do 29.10.2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Julija Klovića, Zagreb da je nakon provedenog postupka po javnom natječaju odabran sljedeći kandidat:

Svetlana Grubić Samaržija, na određeno- nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno

 

                                                                                                                                       
                    Ravnateljica: Milena Laco, dipl.uč.

 [više]

OBAVIJEST o odabiru kandidata temeljem javnog natječaja za radno mjesto

Autor: Sanja Gjurčević, 11. 11. 2019. 16:00

OSNOVNA ŠKOLA JULIJA KLOVIĆA

Zagreb, Nova cesta 133

Zagreb, 11.11.2019.

OBAVIJEST

o odabiru kandidata temeljem javnog natječaja za radno mjesto:

- učitelj/ica biologije - 1 djelatnik, neodređeno - nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno

Osnovna škola Julija Klovića , Zagreb, Nova cesta 133 obavještava kandidate koji su se prijavili na javni natječaj za radno mjesto učitelj/ica biologije , a koji je bio objavljen u razdoblju od 21.10. do 29.10.2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Julija Klovića, Zagreb da je nakon provedenog postupka po javnom natječaju odabran sljedeći kandidat:

Martina Čunko, na neodređeno- nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno

 

                                                                                                                                       
                               Ravnateljica: Milena Laco, dipl.uč.

 [više]

OBAVIJEST o odabiru kandidata temeljem javnog natječaja za radno mjesto

Autor: Sanja Gjurčević, 11. 11. 2019. 15:52

OSNOVNA ŠKOLA JULIJA KLOVIĆA

Zagreb, Nova cesta 133

Zagreb, 11.11.2019.

OBAVIJEST

o odabiru kandidata temeljem javnog natječaja za radno mjesto:

- učitelj/ica matematike - 1 djelatnik, određeno - nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno

Osnovna škola Julija Klovića , Zagreb, Nova cesta 133 obavještava kandidate koji su se prijavili na javni natječaj za radno mjesto učitelj/ica matematike, a koji je bio objavljen u razdoblju od 21.10. do 29.10.2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Julija Klovića, Zagreb da je nakon provedenog postupka po javnom natječaju odabran sljedeći kandidat:

Sanela Cinek, na određeno- nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno

 

                                                                                                                                       
                      Ravnateljica: Milena Laco, dipl.uč.

 [više]

-POZIV NA USMENI RAZGOVOR-

Autor: Administrator , 30. 10. 2019. 18:44

OSNOVNA ŠKOLA JULIJA KLOVIĆA

Zagreb, Nova cesta 133

 

SVIM KANDIDATIMA NATJEČAJA (21.10.-29.10.2019.)

-POZIV NA USMENI RAZGOVOR-

 

 • učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku (m/ž)

      1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno

      utorak, 5.11.2019., 16,00 sati

 

 • učitelj/ica hrvatskog jezika (m/ž)

      1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno

     utorak, 5.11.2019., 17,00 sati

 

 • učitelj/ica engleskog jezika (m/ž)

      1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno

      srijeda, 6.11.2019., 16,30 sati

 

 • učitelj/ica biologije (m/ž)

      1 izvršitelj na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno

      srijeda, 6.11.2019., 14,30 sati

 

 • učitelj/ica matematike (m/ž)

      1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno

      srijeda, 6.11.2019., 16,00 sati

 

 • učitelj/ica matematike (m/ž)

      1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno

      srijeda, 6.11.2019., 16,00 sati

 

Razgovor će se održati u uredu ravnateljice.

 

Zagreb, 30.10.2019.

Ravnateljica: Milena Laco, dipl.uč.

 [više]

NATJEČAJ

Autor: Sanja Gjurčević, 21. 10. 2019. 10:47

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(NN 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11, 5/12, 16/12,86/12,126/12,94/13,152/14,07/17,68/18)
Osnovna škola Julija Klovića, Nova cesta 133, Zagreb raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 • učitelj/ica biologije (m/ž)

      1 izvršitelj na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno

UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  
(NN 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11, 5/12, 16/12,86/12,126/12,94/13,152/14,07/17,68/18) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19)
Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu (molbu) koja mora sadržavati sljedeće osobne podatke:
1.osobno ime i prezime kandidata/kinje
2.adresa stanovanja
3.broj telefona/mobitela
4.e - mail adresa
5.naziv radnog mjesta na koje se kandidat/kinja prijavljuje
kandidati su obvezni priložiti:
-životopis
-presliku domovnice
-presliku diplome
-elektronički zapis radnog staža od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
-uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (ne starije od 30 dana)

Prijavom na natječaj kandidat/kandidatkinja daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj i priložiti dokumentaciju na osnovi koje se to pravo ostvaruje, te ostvaruju prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. navedenog zakona koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Julija Klovića, po isteku roka za prijavu na natječaj , Povjerenstvo koje sudjeluje u procjeni kandidata provest će usmeni razgovor sa kandidatima koji su dostavili pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete natječaja. O terminu provođenja usmenog razgovora kandidati će biti obaviješteni najkasnije tri dana prije dana određenog za razgovor putem web stranice Škole.
Kandidati se neće posebno pozivati, te ukoliko se ne pojave na razgovoru , smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj.

 

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokumentacijom dostaviti poštom na adresu :
Osnovna škola Julija Klovića, Nova cesta 133, Zagreb
s naznakom: „ za natječaj –učitelj/ica biologije “.

Po završetku natječajnog postupka obavijest o izboru kandidata bit će objavljena na web stranici škole.

Natječaj vrijedi od 21.10. do 29.10.2019.godine.

KLASA: 112-01/19-01/16
URBROJ: 251-192-01-19-1
Zagreb, 21.10.2019.                                                                                                                                                                      

                      Ravnateljica: Milena Laco, dipl.uč.         

 [više]

NATJEČAJ

Autor: Sanja Gjurčević, 21. 10. 2019. 10:47

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(NN 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11, 5/12, 16/12,86/12,126/12,94/13,152/14,07/17,68/18)
Osnovna škola Julija Klovića, Nova cesta 133, Zagreb raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 • učitelj/ica engleskog jezika (m/ž)

      1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno

UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  
(NN 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11, 5/12, 16/12,86/12,126/12,94/13,152/14,07/17,68/18) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19)
Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu (molbu) koja mora sadržavati sljedeće osobne podatke:
1.osobno ime i prezime kandidata/kinje
2.adresa stanovanja
3.broj telefona/mobitela
4.e - mail adresa
5.naziv radnog mjesta na koje se kandidat/kinja prijavljuje
kandidati su obvezni priložiti:
-životopis
-presliku domovnice
-presliku diplome
-elektronički zapis radnog staža od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
-uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (ne starije od 30 dana)

Prijavom na natječaj kandidat/kandidatkinja daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj i priložiti dokumentaciju na osnovi koje se to pravo ostvaruje, te ostvaruju prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. navedenog zakona koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Julija Klovića, po isteku roka za prijavu na natječaj , Povjerenstvo koje sudjeluje u procjeni kandidata provest će usmeni razgovor sa kandidatima koji su dostavili pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete natječaja. O terminu provođenja usmenog razgovora kandidati će biti obaviješteni najkasnije tri dana prije dana određenog za razgovor putem web stranice Škole.
Kandidati se neće posebno pozivati, te ukoliko se ne pojave na razgovoru , smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj.

 

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokumentacijom dostaviti poštom na adresu :
Osnovna škola Julija Klovića, Nova cesta 133, Zagreb
s naznakom: „ za natječaj –učitelj/ica engleskog jezika “.

Po završetku natječajnog postupka obavijest o izboru kandidata bit će objavljena na web stranici škole.

Natječaj vrijedi od 21.10. do 29.10.2019.godine.

KLASA: 112-01/19-01/17
URBROJ: 251-192-01-19-1
Zagreb, 21.10.2019.                                                                                                                                                                      

                       Ravnateljica: Milena Laco, dipl.uč.         

 [više]

NATJEČAJ

Autor: Sanja Gjurčević, 21. 10. 2019. 10:46

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(NN 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11, 5/12, 16/12,86/12,126/12,94/13,152/14,07/17,68/18)
Osnovna škola Julija Klovića, Nova cesta 133, Zagreb raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 • učitelj/ica hrvatskog jezika (m/ž)

      1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno

UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  
(NN 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11, 5/12, 16/12,86/12,126/12,94/13,152/14,07/17,68/18) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19)
Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu (molbu) koja mora sadržavati sljedeće osobne podatke:
1.osobno ime i prezime kandidata/kinje
2.adresa stanovanja
3.broj telefona/mobitela
4.e - mail adresa
5.naziv radnog mjesta na koje se kandidat/kinja prijavljuje
kandidati su obvezni priložiti:
-životopis
-presliku domovnice
-presliku diplome
-elektronički zapis radnog staža od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
-uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (ne starije od 30 dana)

Prijavom na natječaj kandidat/kandidatkinja daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj i priložiti dokumentaciju na osnovi koje se to pravo ostvaruje, te ostvaruju prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. navedenog zakona koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Julija Klovića, po isteku roka za prijavu na natječaj , Povjerenstvo koje sudjeluje u procjeni kandidata provest će usmeni razgovor sa kandidatima koji su dostavili pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete natječaja. O terminu provođenja usmenog razgovora kandidati će biti obaviješteni najkasnije tri dana prije dana određenog za razgovor putem web stranice Škole.
Kandidati se neće posebno pozivati, te ukoliko se ne pojave na razgovoru , smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj.

 

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokumentacijom dostaviti poštom na adresu :
Osnovna škola Julija Klovića, Nova cesta 133, Zagreb
s naznakom: „ za natječaj –učitelj/ica hrvatskog jezika “.

Po završetku natječajnog postupka obavijest o izboru kandidata bit će objavljena na web stranici škole.

Natječaj vrijedi od 21.10. do 29.10.2019.godine.

KLASA: 112-01/19-01/18
URBROJ: 251-192-01-19-1
Zagreb, 21.10.2019.                                                                                                                                                                      

                           Ravnateljica: Milena Laco, dipl.uč.         

 [više]

NATJEČAJ

Autor: Sanja Gjurčević, 21. 10. 2019. 10:45

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(NN 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11, 5/12, 16/12,86/12,126/12,94/13,152/14,07/17,68/18)
Osnovna škola Julija Klovića, Nova cesta 133, Zagreb raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 • učitelj/ica matematike (m/ž)

      1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno

UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  
(NN 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11, 5/12, 16/12,86/12,126/12,94/13,152/14,07/17,68/18) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19)
Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu (molbu) koja mora sadržavati sljedeće osobne podatke:
1.osobno ime i prezime kandidata/kinje
2.adresa stanovanja
3.broj telefona/mobitela
4.e - mail adresa
5.naziv radnog mjesta na koje se kandidat/kinja prijavljuje
kandidati su obvezni priložiti:
-životopis
-presliku domovnice
-presliku diplome
-elektronički zapis radnog staža od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
-uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (ne starije od 30 dana)

Prijavom na natječaj kandidat/kandidatkinja daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj i priložiti dokumentaciju na osnovi koje se to pravo ostvaruje, te ostvaruju prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. navedenog zakona koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Julija Klovića, po isteku roka za prijavu na natječaj , Povjerenstvo koje sudjeluje u procjeni kandidata provest će usmeni razgovor sa kandidatima koji su dostavili pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete natječaja. O terminu provođenja usmenog razgovora kandidati će biti obaviješteni najkasnije tri dana prije dana određenog za razgovor putem web stranice Škole.
Kandidati se neće posebno pozivati, te ukoliko se ne pojave na razgovoru , smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj.

 

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokumentacijom dostaviti poštom na adresu :
Osnovna škola Julija Klovića, Nova cesta 133, Zagreb
s naznakom: „ za natječaj –učitelj/ica matematike “.

Po završetku natječajnog postupka obavijest o izboru kandidata bit će objavljena na web stranici škole.

Natječaj vrijedi od 21.10. do 29.10.2019.godine.

KLASA: 112-01/19-01/15
URBROJ: 251-192-01-19-1
Zagreb, 21.10.2019.                                                                                                                                                                      

                       Ravnateljica: Milena Laco, dipl.uč.

 [više]

NATJEČAJ

Autor: Sanja Gjurčević, 21. 10. 2019. 10:43

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(NN 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11, 5/12, 16/12,86/12,126/12,94/13,152/14,07/17,68/18)
Osnovna škola Julija Klovića, Nova cesta 133, Zagreb raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 • učitelj/ica matematike (m/ž)

      1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno

UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  
(NN 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11, 5/12, 16/12,86/12,126/12,94/13,152/14,07/17,68/18) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19)
Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu (molbu) koja mora sadržavati sljedeće osobne podatke:
1.osobno ime i prezime kandidata/kinje
2.adresa stanovanja
3.broj telefona/mobitela
4.e - mail adresa
5.naziv radnog mjesta na koje se kandidat/kinja prijavljuje
kandidati su obvezni priložiti:
-životopis
-presliku domovnice
-presliku diplome
-elektronički zapis radnog staža od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
-uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (ne starije od 30 dana)

Prijavom na natječaj kandidat/kandidatkinja daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj i priložiti dokumentaciju na osnovi koje se to pravo ostvaruje, te ostvaruju prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. navedenog zakona koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Julija Klovića, po isteku roka za prijavu na natječaj , Povjerenstvo koje sudjeluje u procjeni kandidata provest će usmeni razgovor sa kandidatima koji su dostavili pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete natječaja. O terminu provođenja usmenog razgovora kandidati će biti obaviješteni najkasnije tri dana prije dana određenog za razgovor putem web stranice Škole.
Kandidati se neće posebno pozivati, te ukoliko se ne pojave na razgovoru , smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj.

 

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokumentacijom dostaviti poštom na adresu :
Osnovna škola Julija Klovića, Nova cesta 133, Zagreb
s naznakom: „ za natječaj –učitelj/ica matematike “.

Po završetku natječajnog postupka obavijest o izboru kandidata bit će objavljena na web stranici škole.

Natječaj vrijedi od 21.10. do 29.10.2019.godine.

KLASA: 112-01/19-01/14
URBROJ: 251-192-01-19-1
Zagreb, 21.10.2019.                                                                                                                                                                      

                      Ravnateljica: Milena Laco, dipl.uč.

 [više]

NATJEČAJ

Autor: Sanja Gjurčević, 21. 10. 2019. 10:41

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(NN 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11, 5/12, 16/12,86/12,126/12,94/13,152/14,07/17,68/18)
Osnovna škola Julija Klovića, Nova cesta 133, Zagreb raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 • učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku (m/ž)

      1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno

UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  
(NN 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11, 5/12, 16/12,86/12,126/12,94/13,152/14,07/17,68/18) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19)
Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu (molbu) koja mora sadržavati sljedeće osobne podatke:
1.osobno ime i prezime kandidata/kinje
2.adresa stanovanja
3.broj telefona/mobitela
4.e - mail adresa
5.naziv radnog mjesta na koje se kandidat/kinja prijavljuje
kandidati su obvezni priložiti:
-životopis
-presliku domovnice
-presliku diplome
-elektronički zapis radnog staža od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
-uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (ne starije od 30 dana)

Prijavom na natječaj kandidat/kandidatkinja daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj i priložiti dokumentaciju na osnovi koje se to pravo ostvaruje, te ostvaruju prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. navedenog zakona koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Julija Klovića, po isteku roka za prijavu na natječaj , Povjerenstvo koje sudjeluje u procjeni kandidata provest će usmeni razgovor sa kandidatima koji su dostavili pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete natječaja. O terminu provođenja usmenog razgovora kandidati će biti obaviješteni najkasnije tri dana prije dana određenog za razgovor putem web stranice Škole.
Kandidati se neće posebno pozivati, te ukoliko se ne pojave na razgovoru , smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj.

 

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokumentacijom dostaviti poštom na adresu :
Osnovna škola Julija Klovića, Nova cesta 133, Zagreb
s naznakom: „ za natječaj –učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku “.

Po završetku natječajnog postupka obavijest o izboru kandidata bit će objavljena na web stranici škole.

Natječaj vrijedi od 21.10. do 29.10.2019.godine.

KLASA: 112-01/19-01/19
URBROJ: 251-192-01-19-1
Zagreb, 21.10.2019.                                                                                                                                                                      

              Ravnateljica: Milena Laco, dipl.uč.         

 [više]

NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja / ice škole

Autor: Željka Tusić, 15. 5. 2019. 17:06

Na temelju članka 126. stavaka 1.-3. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18.) i članka 61. Statuta Osnovne škole Julija Klovića, Školski odbor Osnovne škole Julija Klovića, Zagreb, Nova cesta 133 raspisuje:

N A T J E Č A J

 ZA IMENOVANJE RAVNATELJA / ICE ŠKOLE

 

Ravnatelj/ica školske ustanove  prema članku 126. stavcima 1. – 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi mora ispunjavati  sljedeće nužne uvjete:

 1. Završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:
  a)Sveučilišni diplomski studij ili
  b)Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
  c)Specijalistički diplomski stručni studij
  d)Položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz čl. 157. st. 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
 1. Uvjete propisane čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
 1. Najmanje 8 (osam) godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje 5 (pet) godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.
 1. Osim osobe koja je završila neki od studija naznačenih u točki 1., ravnatelj osnovne škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova.

Iznimno, osoba koje ne ispunjava uvjete iz točke. 1. ili uvjete iz točke 4., može biti ravnatelj osnovne škole, ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu (»Narodne novine«, br. 59/90., 26/93., 27/93., 29/94., 7/96., 59/01., 114/01. i 76/05.).
Dodatne kompetencije koje se vrednuju su: poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima.

Ravnatelj/ica školske ustanove imenuje se na rok od 5 (pet) godina.
Uz pisanu prijavu na natječaj koja mora biti vlastoručno potpisana kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeću dokumentaciju:

 • životopis,
 • domovnicu,
 • diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu, odnosno dokaz da osoba nije obvezna polagati stručni ispit (čl. 157. st. 1. i st. 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi),
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis HZMO) ,
 • dokaz o radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u drugim tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje),
 • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 15 dana,
 • dokaz o obavljanju poslova ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju temeljem čl. 126. st. 3.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
 • program rada za mandatno razdoblje

 

Kandidati mogu priložiti dokaze o dodatnim kompetencijama.

Dodatne kompetencije prema članku 64. Statuta Osnovne škole Julija Klovića dokazuju se na sljedeći način:

1. Poznavanje stranog jezika:
- javnom ispravom, odnosno potvrdom srednjoškolske ili visokoškolske ustanove,
- potvrdom ili drugom ispravom osobe ovlaštene za provođenje edukacije stranih     jezika,
- potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravneosobe o izvršenom   testiranju znanja stranog jezika
- drugom ispravom.

2. Osnovne digitalne vještine:
- javnom ispravom, odnosno potvrdom srednjoškolske ili visokoškolske ustanove,
- potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe za edukaciju u   području informacijskih znanosti,
- potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe o izvršenom   testiranju poznavanja digitalnih vještina
- drugom ispravom.

3. Iskustvo rada na projektima:
- dokazuje se potvrdom ili ispravom o sudjelovanju u pripremi i provedbi pojedinih   projekata
- osobnom izjavom kandidata u životopisu.

      Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su pozvati se na to pravo u prijavi natječaja i priložiti dokumentaciju na osnovi koje se to pravo ostvaruje, te ostvaruju prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%
A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%
20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Urednom prijavom smatra se svaka prijava koja sadrži sve potrebne podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave sa svom potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti na adresu: Osnovna škola Julija Klovića, Nova cesta 133, 10 000 Zagreb, s naznakom »Za natječaj za  imenovanje ravnatelja/ice – ne otvarati«.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 (četrdeset i pet) dana računajući od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Rok za podnošenje prijava kandidata je osam (8) dana od dana objave natječaja od 15. svibnja 2019. do 23. svibnja 2019.godine.

KLASA: 112-01/19-01/04
URBROJ:251-192-01-19-5  

Zagreb, 15. svibnja 2019.                                                                                                                                               
 Predsjednica Školskog odbora:                
 Zdenka Puhin Bošnjaković, prof.

 

                                

 [više]

Odluka o poništenju natječaja za imenovanje ravnatelja/ice škole

Autor: Željka Tusić, 14. 5. 2019. 08:50

ODLUKA O PONIŠTENJU NATJEČAJA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE ŠKOLE

OSNOVNA ŠKOLA JULIJA KLOVIĆA
Zagreb, Nova cesta 133
ŠKOLSKI ODBOR
KLASA:112-01/19-01/04
URBROJ:251-192-01-19-4
Zagreb, 13.05.2019.

Školski odbor Osnovne škole Julija Klovića, Zagreb, Nova cesta 133 na 22. sjednici održanoj dana 13.05.2019. godine donio je Odluku :

Poništava se natječaj za imenovanje ravnatelja/ice objavljen na mrežnim stranicama Osnovne škole Julija Klovića od 8.05.2019.godine (KLASA:112-01/19-01/04,URBROJ:251-192-01-19-1)

OBRAZLOŽENJE:
Poništava se natječaj za imenovanje ravnatelja/ice objavljen na mrežnim stranicama Osnovne škole Julija Klovića od 8.05.2019.godine .
Zbog lektorskog propusta isti nije objavljen u Narodnim novinama.
 

Poništenje natječaja  objavit će se na mrežnim stranicama škole.

 

PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA:
Zdenka Puhin Bošnjaković, prof

 [više]

NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja / ice škole

Autor: Željka Tusić, 8. 5. 2019. 07:00

Na temelju članka 126. stavaka 1.-3. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18.) i članka 61. Statuta Osnovne škole Julija Klovića, Školski odbor Osnovne škole Julija Klovića, Zagreb, Nova cesta 133 raspisuje:

N A T J E Č A J
 za imenovanje ravnatelja / ice škole

 

Ravnatelj/ica školske ustanove  prema članku 126. stavcima 1. – 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi mora ispunjavati  sljedeće nužne uvjete:

 1. Završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:
  a) Sveučilišni diplomski studij ili
  b)Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
  c)Specijalistički diplomski stručni studij
  d) Položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz čl. 157. st. 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
 1. Uvjete propisane čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
 1. Najmanje 8 (osam) godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje 5 (pet) godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.
 1. Osim osobe koja je završila neki od studija naznačenih u točki 1., ravnatelj osnovne škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova.

Iznimno, osoba koje ne ispunjava uvjete iz točke. 1. ili uvjete iz točke 4., može biti ravnatelj osnovne škole, ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu (»Narodne novine«, br. 59/90., 26/93., 27/93., 29/94., 7/96., 59/01., 114/01. i 76/05.).

Dodatne kompetencije koje se vrednuju su: poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima.

Ravnatelj/ica školske ustanove imenuje se na rok od 5 (pet) godina.

Uz pisanu prijavu na natječaj koja mora biti vlastoručno potpisana kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeću dokumentaciju:

 • životopis,
 • domovnicu,
 • diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu, odnosno dokaz da osoba nije obvezna polagati stručni ispit (čl. 157. st. 1. i st. 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi),
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis HZMO) ,
 • dokaz o radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u drugim tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje),
 • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 15 dana,
 • dokaz o obavljanju poslova ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju temeljem čl. 126. st. 3.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
 • program rada za mandatno razdoblje

Kandidati mogu priložiti dokaze o dodatnim kompetencijama.

Dodatne kompetencije prema članku 64. Statuta Osnovne škole Julija Klovića dokazuju se na sljedeći način:

1. Poznavanje stranog jezika:
- javnom ispravom, odnosno potvrdom srednjoškolske ili visokoškolske ustanove,
- potvrdom ili drugom ispravom osobe ovlaštene za provođenje edukacije stranih jezika,
- potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne  osobe o izvršenom testiranju znanja stranog jezika
- drugom ispravom.

2. Osnovne digitalne vještine:

- javnom ispravom, odnosno potvrdom srednjoškolske ili visokoškolske ustanove,
- potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe za edukaciju u području informacijskih znanosti,
- potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe o izvršenom testiranju poznavanja digitalnih vještina
- drugom ispravom.

3. Iskustvo rada na projektima:
- dokazuje se potvrdom ili ispravom o sudjelovanju u pripremi i provedbi pojedinih projekata
- osobnom izjavom kandidata u životopisu.

      Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su pozvati se na to pravo u prijavi natječaja i priložiti dokumentaciju na osnovi koje se to pravo ostvaruje, te ostvaruju prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje
/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C
5%A0LJAVANJU.pdf

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Urednom prijavom smatra se svaka prijava koja sadrži sve potrebne podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave sa svom potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti na adresu: Osnovna škola Julija Klovića, Nova cesta 133, 10 000 Zagreb, s naznakom »Za natječaj za  imenovanje ravnatelja/ice – ne otvarati«.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 (četrdeset i pet) dana računajući od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Rok za podnošenje prijava kandidata je osam (8) dana od dana objave natječaja od 8. svibnja 2019. do 16. svibnja 2019.godine.

 

KLASA: 112-01/19-01/04
URBROJ:251-192-01-19-1  

 

Zagreb, 8. svibnja 2019.                                                                                   

              Predsjednica Školskog odbora:

              Zdenka Puhin Bošnjaković, prof.

 [više]

OBAVIJEST o odabiru kandidata temeljem javnog natječaja za radno mjesto

Autor: Željka Tusić, 4. 4. 2019. 11:19

OSNOVNA ŠKOLA JULIJA KLOVIĆA
Zagreb, Nova cesta 133
Zagreb, 4.04.2019.

OBAVIJEST

o odabiru kandidata temeljem javnog natječaja za radno mjesto:

1. učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku - 1 djelatnik, određeno - puno radno vrijeme

Osnovna škola Julija Klovića , Zagreb, Nova cesta 133 obavještava kandidate koji su se prijavili na javni natječaj za radno mjesto učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku , a koji je bio objavljen u razdoblju od 18.03. do 26.03.2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Julija Klovića, Zagreb da je nakon provedenog postupka po javnom natječaju odabran sljedeći kandidat:

Ana Bagarić , na određeno- puno radno vrijeme

                                                                                                                            Ravnatelj: Ivo Kljajo, prof.

 [više]

NATJEČAJ za radno mjesto učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku (m/ž)

Autor: Željka Tusić, 18. 3. 2019. 10:53

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(NN 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11, 5/12, 16/12,86/12,126/12,94/13,152/14,07/17,68/18)
Osnovna škola Julija Klovića, Nova cesta 133, Zagreb raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 • učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku (m/ž)       1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno

UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  
(NN 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11, 5/12, 16/12,86/12,126/12,94/13,152/14,07/17,68/18) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19)
 

Uz prijavu i životopis kandidati trebaju priložiti:
-presliku domovnice
-presliku diplome
-elektronički zapis radnog staža od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
-uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (ne starije od 6 mjeseci)

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj i priložiti dokumentaciju na osnovi koje se to pravo ostvaruje, te ostvaruju prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. navedenog zakona koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/
POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5
%A0LJAVANJU.pdf


Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokumentacijom dostaviti poštom na adresu :
Osnovna škola Julija Klovića, Nova cesta 133, Zagreb
s naznakom: „ za natječaj –učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku “.

Po završetku natječajnog postupka obavijest o izboru kandidata bit će objavljena na internetskoj stranici škole.

Natječaj vrijedi od 18.03. do 26.03.2019.godine.
 

KLASA: 112-01/19-01/03
URBROJ: 251-192-01-19-2

Zagreb,18.03.2019.                                                                                                                                                                      
Ravnatelj: Ivo Kljajo, prof.       

 [više]

Arhiva naših vijesti   
 HIMNA ŠKOLE

Kalendar
« Siječanj 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

J E L O V N I K

Jelovnik se nalazi u kutku za roditelje.

Popis udžbenika
Hrabri telefon

 

UPISI U SREDNJE ŠKOLE
Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Brojač posjeta
Ispis statistike od 8. 11. 2010.

Ukupno: 496757
Ovaj mjesec: 2497
Danas: 46
CMS za škole logo
Osnovna škola Julija Klovića Zagreb / Nova cesta 133, HR-10000 Zagreb / www.os-jklovica-zg.skole.hr / jklovic@os-jklovica-zg.skole.hr
preskoči na navigaciju